Πίσω στο δάσος μου

Ο Μόγλυ, η Πεντάμορφη, η
Κοκκινοσκουφίτσα και άλλοι
ήρωες παραμυθιών δραπέτευσαν
από τα βιβλία και ζητάν να επιστρέψουν
στο δάσος τους.

1 σχόλιο: